先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 金朝 元代 明代 清代 現代 近代
ㄩˋ ㄓㄨ ㄩㄢˊ ㄙ˙ ㄕㄨ

與朱元思書

朝代:南北朝

原文:

風煙俱淨,天山共色。從流飄蕩,任意東西。自富陽至桐廬一百許裏,奇山異水,天下獨絕。
水皆縹碧,千丈見底。游魚細石,直視無礙。急湍甚箭,猛浪若奔。
夾岸高山,皆生寒樹,負勢競上,互相軒邈,爭高直指,千百成峯。泉水激石,泠泠作響;好鳥相鳴,嚶嚶成韻。蟬則千轉不窮,猿則百叫無絕。鳶飛戾天者,望峯息心;經綸世務者,窺谷忘反。橫柯上蔽,在晝猶昏;疏條交映,有時見日。

特殊句式

更多

作者:佚名
省略句
(1)“(船)從流飄蕩,任意東西”(主語省略)
(2)“急湍甚(於)箭”(省略介詞“於”)
(3)“(高山)負勢競上,互相軒邈”(省略主語“高山”)
倒裝句
(1)後置定語
“鳶飛戾天者,望峯息心。”
“經綸世務者,窺谷忘反。”
(2)互聞。
“奇山異水,天下獨絕”
對偶句
(1)泉水激石,泠泠作響;好鳥相鳴,嚶嚶成韻。
(2)蟬則千轉不窮,猿則百叫無絕。
(3)鳶飛戾天者,望峯...

翻譯重點

更多

作者:佚名
(1)急湍甚箭,猛浪若奔。
湍急的江流比箭還快,迅猛的波浪像飛奔的馬。
(2)負勢競上,互相軒邈,爭高直指,千百成峯。
山巒憑藉高峻的地勢都在爭着向上,彷彿都在爭着往高處和遠處伸展,(這些山)爭着伸得更高,筆直地向上,直插雲天,形成無數山峯。
(3)蟬則千轉不窮,猿則百叫無絕。
蟬長久不斷地叫着,猿猴也長久不停地啼着。
(4)鳶飛戾天者,望峯息心。
那些極力追求名利的人,看到(這些雄奇的)山峯,(就)會平息熱衷於功名利祿的心。
(5)經綸世務者,窺谷忘反。
那些治理政務的人,看到(這些幽美的)山谷,(就)流連忘...

文言現象

更多

作者:佚名
通假字
(1)“轉”通“囀”,鳥叫聲。原句:蟬則千轉不窮,猿則百叫無絕。
(2)“反”通“返”,返回。原句:經綸世務者,窺谷忘反。
古今異義
(1)東西:古義:向東向西。例句:任意東西。
今義:指物品。
(2)許:古義:附在整數詞之後表示約數,左右。例句:自富陽至桐廬一百許裏。
今義:或許,應允,讚許等。
(3)奔:古義:本文指飛奔的馬。例句:猛浪若奔。
今義:奔跑。奔
(4)窮:古義:窮盡。例句:蟬則千轉不窮。
今義:貧窮。

譯文及註釋

更多

作者:佚名
譯文一
沒有一絲風,煙霧都消散,天空和遠山呈現出相同的顏色。(我的小船)隨着江流飄蕩,時而偏東,時而偏西。從富陽縣到桐廬縣大概一百里左右,奇山異水(可以不譯),是天下獨一無二的美景。
江水清白色,清澈得千丈深也能見到水底。游魚和細石可以看到清清楚楚,毫無障礙。那飛騰的急流比箭還快,兇猛的浪像飛奔的馬。
兩岸的高山,常年生長着密而綠的樹木。高山憑着高峻的形勢,奮力直向上聳,彷彿互相競賽向高處和遠處發展;它們都在爭高,筆直地指向天空,形成了成千成百的山峯。泉水衝激着石頭,發出泠泠的清響;美麗的鳥兒相向和鳴,唱出和諧而...

創作背景

更多

作者:佚名
魏晉南北朝時,政治黑暗,社會動亂。因而不少知識分子寄情山水來排解心中的苦悶。吳均也因動亂而生髮熱愛山水風光之情,《與朱元思書》是吳均融合其情後寫給他的朋友朱元思的一封書信。
該文同時收錄在人民教育出版社出版八年級下冊語文書第21課中。
參考資料:
1、
唐孝麟.中國古代散文選:高等教育出版社,1995年:109-110
2、
何永華·《與朱元思書》評賞·中山大學·2004年

簡介

更多

作者:佚名
《與朱元思書》,選自《吳朝詩集》(《藝文類聚》)。本文爲作者寫給朱元思講述行旅所見的信。吳均(469—520),字叔庠(xiáng),吳興故鄣人。南朝文學家,史學家,其作品收集在《全樑文》《藝文類聚》裏。 書即書信,古人的書信又叫“尺牘”,或曰“信札”,是一種應用性文體。多記事陳情,中國古代的抒情散文即始於書信,書信的實用性和審美性結合得十分完美。
該文同時收錄在人民教育出版社出版八年級下冊語文書第21課中。

鑑賞

更多

作者:佚名
江山如此多嬌,引無數文人墨客,吟詩作文,爲後人留下了衆多膾炙人口的山水佳作。其中,南朝梁文學家吳均的《與朱元思書》,這是一篇山水小品,作者以簡練明快的筆墨,描繪了一幅充滿生機的大自然畫卷,且僅用一百四十四字便生動逼真地描繪出富春江沿途的綺麗風光,被視爲駢文中寫景的精品。吟誦此文,但覺景美、情美、詞美、章美,如此短的篇幅,卻給人以美不勝收之感,令人歎爲觀止。閱讀時要注意作者是怎樣抓住山光水色的特點模山範水的。
意境美
文章開篇以簡潔的筆觸,給人們勾畫了...

中心思想

更多

作者:佚名
晉南北朝時,政治黑暗,社會動亂。因而,不少知識分子寄情山水來排解心中的苦悶。《與朱元思書》是吳均寫給他的朋友朱元思(一作宋元思)的一封書信中的一個片段。本文敘述作者乘船桐廬自至富陽途所見,描繪了這一段的山光水色,它創造了一種清新自然的意境,使人讀後悠然神往,彷彿也親自領略了其間的山水之美;同時也表現出他沉湎於山水的生活情趣。表現了作者喜愛自然,對社會的不滿情緒。抒發了作者對政治官場的厭倦和對功名利祿的鄙視以及希望寄情山水的思想感情。

转载请注明:原文链接 - https://fanti.dugushici.com/ancient_proses/70537
猜你喜歡:
山水 初中文言文 寫景

吳均

吳均     吳均(469年-520年),字叔庠。南朝梁史學家,文學家,時官吳興主簿。明人輯有《吳朝清集》。

吳均其他詩詞更多

唐詩三百首全集  |   宋詞三百首全集  |   古詩十九首全集  |   詩詞名句 |   詞牌名大全
友情链接: 手Q阅读
Copyright © 2017 讀古詩詞網 - dugushici.com  |  免責聲明  |  站務郵箱:[email protected]